ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
เรื่องผลการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
ประกาศฯเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วตำบลผักขวง
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของพนักงานส่วนตำบลผักขวงพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง)
เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง)
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลฯ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
 
ชม Video วันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่ ตรงข้อความคลิกที่นี้ใส่ลิ้ง https://www.youtube.com/channel/UCCTNbS6JRE_DWdKlraabshw/videos